فرصت کسب درآمد


موسسه آموزشی تهران مد به منظور تسهیل امور  اطلاع رسانی  و  دریافت محصولات مشتریان و همکاران گرامی در تهران و شهرستان تعداد محدودی نمایندگی فعال دانشجویی و فروشگاهی در برخی از شهرها  جذب مینماید.

شرایط اخذ نمایندگی

بدینوسیله شرایط اخذ نمایندگی فعال موسسه تهران مد  به شرح حضورتان ارائه می گردد :

اولویت در هر شهرستان با متقاضیانی خواهد بود که در خواست خود را سریعتر از بقیه متقاضیان ارسال کرده و بعد از مذاکرات نهایی منجر به بستن قرارداد شود.
اعطای نمایندگی ابتدا بصورت 3 ماه آزمایشی صورت خواهد پذیرفت و در مرحله بعد به صورت اثبات توانایی فرد یا نماینده در فروش، بصورت انحصاری اعطا می گردد و هم چنین در صورت فروش بالاتر از میزان ذکر شده و تعهد به اجرای بندهای قرارداد، عقد قرارداد انحصاری سریعتر از موعد مقرر صورت خواهد پذیرفت.

الف) شرایط اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی

 • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی و قانون اساسی کشور.
 • نداشتن سـوءپیشینه کیفری و نداشتن سابقه محکومیت و حسن شهرت در منطقه.
 • توانایی جذب بازار . .
 • طی دوره آزمایشی به مدت حداقل یک ماه و بررسی عملکرد نمایندگی
 • آشنایی با شرایط و ظرفیتهای  محدوده جغرافیایی محل نمایندگی.
 • ارائه گزارش ماهانه از میزان فروش تعدادی به موسسه تهران مد  پس از اخذ نمایندگی
 • ارائه گزارش مکتوب و تحلیلی بصورت ماهانه از تغییرات فروش و پیش بینی اتفاقات محتمل در استان مورد نظر پس از اخذ نمایندگی

ب) شرایط اعطای نمایندگی اشخاص حقوقی

 • شخصیت حقوقی متقاضی تابع دولت جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور ایران باشد.
 • تشکیل نمایندگی حقوقی به شکل شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود ،تضامنی یا شرکت تعاونی باشد.
 • تأیید اساسنامه شرکت وآخرین تغییرات متقاضی نمایندگی توسط شرکت اکسیرطب گیتی .
 • وجود حداقل سه عضو در هیئت مدیره شرکت متقاضی.
 • داشتن حداقل 100 میلیون ریال سرمایه ثبت شده.
 • مدارک ثبتی شرکت مانند روزنامه رسمی و آخرین تغییرات و اساسنامه و ...
 • تهیه و تجهیز دفتر کار .
 • ارائه طرح تجاری نمایندگی پس از پذیرش در مرحله اول ارزیابی و تحویل به شرکت اکسیر طب گیتی.
 • آشنایی با شرایط و ظرفیتهای بازار محدوده جغرافیایی محل نمایندگی.
 • ارائه گزارش ماهانه از میزان فروش به شرکت 
 • ارائه گزارش مکتوب و تحلیلی بصورت ماهانه از تغییرات بازار و پیش بینی اتفاقات محتمل در استان مورد نظر.